Opći podaci

Tip muzeja: opći – gradski
Osnivač: Stari Grad
Godina osnutka: 2007. (1963)